دۆی قەندیل


چاوەڕوانبە


info@doyqandil.com
07501543158
ڤیدۆکان
دۆی قەندیل
دۆی قەندیل بەرهەمێکی ناوخۆییە ، لەگەڵ دۆی قەندیل هەست بە تام و چێژی رەسەنی دۆ بکە???? ☎ 07501543158
دۆی قەندیل
دروستکردنی دەبەی دۆی قەندیل
شێوازی ئامادەکردنی دۆی قەندیل
چێژ و ئارام بەخشی تەنیا لە دۆی قەندیل دایە